j01-curtain-mantana-srinakarin-08

ภาพผลงานการติดตั้งผ้าม่านบ้านมัณฑนา ศรีนครินทร์–บางนา

ม่านตาไก่ สามารถเลือกได้หลายสีและลวดลายของผ้า ในบ้านโครงการนี้เจ้าของเลือกใช้ผ้าม่านกัน UV สีเทา ซึ่งมีข้อดีคือติดตั้งง่ายแล้วเสร็จเร็ว

Read more